Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

Van wijkeconomie naar een ‘wij economie’

Voorafgaand aan de conferentie  ‘De wijk verdient het’ , die onlangs werd gehouden ging ik googlen op het woord ‘wijkeconomie’

Nu dat heb ik geweten.

Kent u die experimenten met ratten in de VS?

Daar leerden ze laboratorium ratjes met veel geduld een nieuw trucje. En wat denk u? Binnen no time kon een controle groep van die beestjes in Londen zonder uitgebreide training hetzelfde kunststukje.

Synchroniteit is blijkbaar van alle tijd.

Terwijl het welzijnswerk omvalt en veel zorginstellingen zich radeloos beraden hoe ze dichter bij de cliënt het wijkgericht werken moeten invullen, schieten coöperatieve burgerinitiatieven in buurten en wijken als herfstpaddenstoelen uit de grond.

Als welzijnssocioloog, die hypes heeft zien komen en gaan doemt de vraag op: wat is de impact, wat de omvang, wat de duurzaamheid  en last but not least wat schiet de burger ermee op?

Met die vragen in het achterhoofd liep ik  op de druk bezette bijeenkomst in de Wagenwerkplaats van Amersfoort rond.

En wat denkt U? Op basis van wat ik gehoord en gezien heb kan ik geen verregaande  conclusies trekken! Dit ondanks een aantal prachtige en levenskrachtige initiatieven in dorpen en steden.

 Let wel: over de impact twijfel ik niet. Wat een kansen voor de wijk- en buurtontwikkeling, die helaas nog steeds meedeint op de ups en downs van de landelijke conjunctuur.

Kansen? Ja, wat dacht u van:

- een nieuwe invulling van wijkwelzijnsbeleid: met een sociaaleconomische makelaar

- het aansluiting bij plaatselijke economische bedrijvigheid/ maatschappelijk ondernemen

- een verfrissende maatschappelijke reactie op de bureaucratische overheidsregulering: van big brother naar soul brother

-  een kritische maatschappelijke reactie op de verwording van kapitalisme: van verrijking aan de top, ten koste van de basis, naar ‘wijk-economie : de coöperatie als productie en consumptie eenheid

De omvang: op de bijeenkomstheb ik meer professionals gehoord over alle technische, beleidscomplicaties en methodische vraagstukken dan dat ik me heb kunnen verwarmen aan ervaringsverhalen van bewoners die pionieren met vormen van wijkeconomie.  Het project van het Wilde Westen uit Utrecht heeft mij het diepst geraakt. 

De duurzaamheid: de duurzaamheid van veel initiatieven staat onder druk door een onvoorstelbare hoeveelheid reguleringsvraagstukken, een nog te gecompliceerde verhouding tussen alle spelers, en de onvermijdbare risico’s van pionieren.  Gelukkig komt ook bij de landelijke en lokale overheid inzicht dat er meer speelruimte moet komen om fouten te maken, komt de regie meer en meer in handen van de betrokken burger te liggen. 

Burgerbetrokkenheid: Het moet vermeld worden: dit is de eerste bijeenkomst/congres/seminar dat ik bezoek  waar veel  vrijwilligers, buurt en of wijkbewoners aanwezig zijn. Zij geven aan, tijdens gesprekken in de pauze, de bijeenkomst zinnig en inspirerend te vinden. Die laatste mening wordt gedeeld door de overige professionele bezoekersgroepen. Het uitwisselen van enorm veel  kennis en ervaring tussen ambtenaren, innovatieve adviesbureaus, landelijke bewonersorganisaties, woningcorporaties en wijkeconomie projecten, is essentieel en vraagt om een duurzaam vervolg.

 

Mijn conclusie: dankzij het tomeloze enthousiasme van bewoners komen er in een tijd van economische crisis nieuwe kansen voor de wijk, maar moeten we ook constateren dat we met een gecompliceerde materie bezig zijn.

Vooral verheugend is de groei van expertise bij veel initiatiefnemers. Of zoals een deelneemster van een burgerinitiatief uit Rotterdam zei: ” Ik ben hier vooral  om de beleidsmakers te beïnvloeden en te laten zien, wat wij allemaal uit de kast moeten halen om tot een geslaagd project te komen’.

 Mijn slotadvies: maak van een wijkeconomie een ‘Wij economie’ en de lang gekoesterde containerbegrippen  als ‘samenhang’ en ‘sociale cohesie’, krijgen handen en voeten.

De wijk ver dient het!

En..wat ratten kunnen, kunnen wij ook!

 

Daan Vosskühler

Projectleider Stichting BottomUp Onderzoek en Advies

 

 

Weergaven: 358

Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden