Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

 

Kent u dat gevoel in uw werk?

Dat u servicegericht als u bent, per email een gecompliceerde vraag van college uitputtend beantwoord en nooit een reactie of bedankje ontvangt?

Dat u als veldwerker een nieuwe manager krijgt die -op basis van een gedegen communicatie opleiding  en ervaring in het bedrijfsleven- een taal spreekt die voor u onbegrijpelijk is en nog nooit een aandachtswijk van binnen heeft gezien?

Dat u na uitputtend overleg rond een bottom-up aanpak van een transitie van de ene wethouder het groene licht krijgt, terwijl de tweede wethouder het project vervolgens weer afblaast? 

Dat u in nota’s en vakliteratuur wordt doodgegooid met begrippen als ‘burgerbetrokkenheid’ en ‘burgerkracht’, terwijl er in uw wijk geen enkele contactambtenaar of veldwerker meer over is om uw burgerinitiatief te faciliteren?

Dat u als veldwerker hemel en aarde beweegt om een bescheiden activiteitenbudget te krijgen, terwijl een groot adviesbureau dat door de gemeente is ingehuurd een ‘over the top’ tarief rekent voor ieder uur dat u op papier wordt verteld hoe het werk kwalitatief te verbeteren?

Dat u gebaat bent met een direct contact met de wijkagent, maar van de centrale te horen krijgt dat er geen telefoonnummers meer worden verstrekt en er voortaan per email gecommuniceerd dient te worden

Dat u als ZZP-er ontdekt dat u zich bij het binnenhalen van een opdracht in een slangenkuil  bevindt met collega’s die begrippen als collegialiteit en integriteit niet meer kennen en u naïviteit verwijten als u daar een punt van maakt.

 Dat u werkt voor een z+w instelling, met een directie die op papier een pro-actief WMO/AWBZ beleid voert, met richtlijnen die in de praktijk slechts werken als façadebouw. En dat u als ondergeschikte het verwijt krijgt te falen in bij de implementatie daarvan in de wijken

Dat u als opbouwwerker met een specifieke methodische ervaring en kundigheid in no time ‘n ‘generalistische werker’ moet worden, die ook hulpverlening, jongeren- en ouderenwerk in z’n pakket heeft

Dat u als bewonerscollectief bij de gecompliceerde overname van maatschappelijke vastgoed  in de vorm van een wijkcentrum, wordt tegengewerkt door de welzijnsorganisatie die voorheen het beheer had en die niet over de brug wil komen met exploitatieoverzichten, waardoor een ondernemersplan in de lucht komt te hangen

Dat u als lid van de OR wordt gewaarschuwd minder kritisch te zijn rond het ontslag van vele collega’s - tegenwoordig afgedaan met het begrip ‘boventallig ’-, omdat u dan wel eens “Als volgende aan de beurt kan zijn”

 

Wordt u wel eens ‘aangeraakt’ door een van de bovenstaande situaties, die ik in mijn directe omgeving meemaak, hoor of signaleer?

En is het juist dat als u daar een punt van maakt u de feedback krijgt cynisch te zijn, dan wel te opereren met teveel verzuring of maatschappelijke woede?

Zo ja, dan vind ik dat een gevaarlijke tendens.

Het roept vragen op naar een veranderde bedrijfscultuur waar ooit een kritische geest en een scherpe blik als kwaliteiten werden gezien.

Immers die kritische geest is nodig om gedreven en scherp te kunnen werken in buurten en wijken, met voorbijgaan aan de nieuwste hypes, met een kompas dat gericht is en blijft op de essentie van hoe welzijn en zorg eruit moeten zien.  In nauw contact met geïndiceerde groepen die niet kunnen worden opgezadeld met het ‘geloof in eigen kracht’ principe alleen.

 

Teveel z+w beleid wordt gemaakt in de bovenwereld van overheid en instellingen, waar de bal beschaafd wordt doorgetikt door teveel heren en dames, die helaas in een institutioneel harnas zijn beland en het contact met wat er zich op de werkvloer afspeelt volkomen missen.

Het  verklaart de marsorders die van bovenaf worden opgelegd en waarvan veldwerkers en actieve bewoners zich afvragen wie hun signalen van onrust en ongenoegen nog willen horen.

Wanneer was u boos?

Daan Vosskuhler

St.BottomUp O.&A. 

 

 

Weergaven: 263

Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden