Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

´Heel blijven´

Onlangs sprak ik een coach die directies en bestuurders uit het bankwezen bijstaat in veranderingstrajecten. Al snel ging het gesprek over een doelgroep met een buitengewone grote weerstand tegen zelfonderzoek. Persoonlijkheidsstoornissen,  sociopathische en psychopathische kenmerken werden breed uitgemeten.

Wat opviel was dat de – in de regel- heren in de media nog wel eens een obligate knieval willen maken na alle bankschandalen. Als ‘persoonlijkheidssysteem’  zijn velen echter niet toegerust om sociale/maatschappelijke  verantwoordelijkheid te voelen. Een gesloten systeem, waarin macht, persoonlijke verrijking en narcisme veel zwaarder wegen dan dienstbaarheid aan de clientèle en samenleving.

Veel bestuurders stijgen net zo lang in hiërarchie tot ze het niveau van incompetentie hebben bereikt, las ik onlangs.

Het roept vragen op of bovenstaand persoonlijkheidstype exclusief zijn heil zoekt binnen het bancaire circuit.  Kun je ze ook tegenkomen binnen de Z+W sector?

Menig werknemer van een aantal grote zorginstellingen hoeft niet lang  over een antwoord na te denken. Er zijn genoeg voorbeelden van Raden ven Bestuur, die in hun onstuitbare drift om te expanderen, goed lopende zorginstellingen tot aan de rand van de afgrond hebben geleid. Megalomane bouwprojecten, fusie op fusie, aandelenspeculaties, machtsstrijd  en intimidatie van personeel dat de noodklok luidt,  zijn aan de orde van de dag.

De afstand van deze bestuurders tot de werkvloer is dermate groot dat ook de signalen van bezorgde familieleden  van patiënten niet binnenkomen.

En als de inspecteurs van de overheid hun hoofd meer laten hangen naar de leiding, dan naar het uitvoerend personeel en aarzelen met ingrijpen, wordt het tijd voor een diepgaande screening van de bovenlaag van onze Z+W instellingen.

Die zal er echter niet komen, omdat de netwerken in de bovenwereld te hecht zijn om structurele misstanden bloot te leggen. Alleen daar waar mismanagement te nadrukkelijk in de media verschijnt, komt er  incidenteel wat beweging. Dat is geen cynisme, maar een sociologische constatering dat de maatschappelijk economische  inrichting van onze samenleving een bepaald type persoonlijkheidsstructuur aantrekt dan wel  creëert.  Begrippen als integriteit, bottom-up  denken, compassie, zelfkritiek, gewetensnood , gemeenschaps denken en introspectie passen daar niet.

Charisma, manipulatie, dikke-ik mentaliteit, zelfverrijking, apenrots gedrag en façadebouw  des te meer.

De emotionele tegenhanger van dit verschijnsel tekent zich bij de burger af in de vorm van een toenemend cynisme. Te vaak  hoor ik bij misstanden de woorden: ”Je bent machteloos om iets te veranderen”.

Maar pas op voor generalisaties. Ik ken legio bestuurders die in woord en daad bevlogenheid tonen, die cliëntgericht zijn , die aanspreekbaar zijn en inspireren. Blijkbaar weten zij zich te onttrekken aan de deformerende processen die de statuur van  hun professie aantasten.

Onlangs maakte ik me in gezelschap boos over bovenstaande problematiek. Tot een wijze dame me duidelijk maakte dat het zagen aan de poten van de stoel van ´foute bestuurders´ een zinloze en energieverspillende activiteit is. Het leidt tot verzuring. `Laat ze maar zitten in hun volle glorie en geef je energie aan al die initiatieven die er wel te doen, dan blijf je heel`.

Dat wens ik alle lezers van deze blog toe!

 

 

Weergaven: 214

Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden