Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.

Heel anders werkt het binnen het sociaal domein waar onder extreme druk in een zeer korte tijdsperiode enorme wijzigingen in participatie, zorg en welzijn worden doorgevoerd.

Zo heb ik te doen met ambtenaren die onder een ongekende werkdruk extreem veel verordeningen en aanbestedingen moeten doorvoeren. Maar ook in instellingsland staat het licht op rood. Het is overleven op subsidiegebied, terwijl er tegelijkertijd een inhoudelijk kwaliteitslag gemaakt moet worden. Die druk leidt gemakkelijk tot een staat van oorlog binnen de top van het management die zich voor bijna onoplosbare dilemma’s ziet gesteld. Het ligt dan voor de hand om met elkaar ruzie te gaan maken.

 

Run op subsidies

Een geheel andere dynamiek ontwaar ik bij burgerinitiatieven (BI’s). In een veranderende lokale wereld komt er meer ruimte voor kleinschalige projecten ter verbetering van het leefklimaat in buurt en wijk, gedragen door de actieve burger. De koplopers ontwikkelen zich in snel tempo tot dynamische professionele bedrijfsvoeringen. En richten daarbij hun blik op de overheid, omdat ze taken verrichten die vallen binnen het domein van het gesubsidieerde zorg+ welzijn circuit.

En daarmee is de run op subsidies begonnen, zonder dat de overheid scherpe bestuurlijke kaders heeft kunnen maken om de nieuwe aanvragen goed te beoordelen.

De verwarring wordt nog groter omdat BI’s hun werkzaamheden en beleid niet of nauwelijks onderling afstemmen. Laat staan dat zij gezamenlijk onderzoeken hoe zij vanuit gelijkwaardigheid en samenwerking kunnen meedoen in de gemeentelijke aanbesteding voor subsidiegelden.

 

Ieder voor zich en de gemeente voor allen

Of in Jip en Janneke taal: ieder voor zich en de overheid voor ons allen. Als de gemeente zich vervolgens laat verleiden tot een soort hap en snap toekenning van gelden is de Calimero reactie van:  “Zij wel en wij niet, dat is niet eerlijk ’ voorspelbaar. Zeg dan maar dag tegen innovatie!

En daarmee ontstaat een bijna hilarische kopie van ‘welzijn en zorg oude stijl’, waarbij instellingen vooral hun eigen belangen behartigden, slecht samenwerkten en met regelmaat projecten bedachten die niet gedragen werden door hun doelgroepen. De eerste voorbeelden daarvan dienden zich al weer aan in Amersfoort.

De hamvraag voor BI’s is dan ook: gaan we weer ‘instellingtje’ spelen of trekken we lessen uit het verleden.

 

Verdomd menselijk

Het lastige van deze geschiedenis die zich dreigt te herhalen is, dat dit proces zo verdomde ‘menselijk’ is.  Wat emotioneel en relationeel het meest nabij is krijgt natuurlijk altijd voorrang.

Wil echter de ‘transitie van de actieve burger’ slagen, dan zullen we ook aan onze eigen transformatie aandacht moeten besteden. En dat is een taaie ‘mindset’ in een tijdperk waarin we collectief denken zijn gaan beperken tot de grenzen van onze voor en achtertuin, straat of buurt.

Gelukkig ken ik gangmakers van initiatieven in Amersfoort die over de grenzen van hun werk kunnen kijken wat de stad, buurten en wijken nodig hebben, die samenwerking en afstemming zoeken.

Zij zijn mijn nieuwe helden, die mij hoop geven omdat ik steeds weer energie van hen krijg.

En ook de inspiratie om dit soort irritante blogs om zeven uur ’s morgens te schrijven.

(deze blog staat onder een andere titel ook op; bewoners033.nl) 

Weergaven: 316

Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden