Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

Burgerinitiatief nemen? Weet waaraan je begint!

In Bouwstenen voor sociaal, de landelijke site voor maatschappelijk vastgoed dat wacht op de overname door de burger, wordt voormalig wethouder Gert Boeve opgevoerd als tipgever: http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Bestuurlijke%20tips%20buurth....

Zijn Amersfoortse aanpak voor de overdracht van wijkcentra aan de burger vormde een bijzondere variant in de landelijke ontwikkeling van de burger die welzijn+zorg taken overneemt van de instituties. Het ‘Boeve model’ behelst een marktconforme prijs voor de overname van maatschappelijk vastgoed, uiteraard gekoppeld aan alle inhoudelijke voorwaarden die in zijn 5 tips beschreven worden. Concreet houdt dat  voor het enige Amersfoortse wijkcentrum dat momenteel door bewoners wordt geëxploiteerd een belasting in van rond de 100.000 euro per jaar.

En dat voor een laagdrempelige accommodatie die de minvermogende burger een vaste stek wil bieden als basisvoorziening en ontmoetingsplek.

Voor de ‘time being’  kan dat bedrag kan nog  worden opgehoest door het verhuur van een deel van de accommodatie  aan een kinderdagverblijf. Dat geeft echter geen enkele garantie voor een duurzame exploitatie. Een en ander roept de vraag op welke belasting voor de burger acceptabel is, bij het overnemen van maatschappelijk vastgoed, of in een wat breder verband voor het initiëren van een burgerinitiatief.

Nu moet gesteld worden dat het ‘Boeve model’ niet representatief is voor de landelijke situatie, echter het is wel illustratief voor de druk die er op de burger ligt die basisvoorzieningen in de wijk wil redden.  Voor deze rolmodellen, de gangmakers en voortrekkers, die graag geziene gasten zijn  op menig conferentie over de transities en welzijn ‘nieuwe stijl’ heb ik een vijftal tips.

1) Realiseer dat je wordt gebruikt door het politiek en bestuurlijke apparaat, dat haar ideologische gelijk wil bewijzen met betrekking tot de afbraak van zorg+welzijnsstructuren in de buurt en de wijk.

Koppel daar een prijs aan in de vorm van de meest gunstige condities

2) Toon je vooral niet te gretig om incourant maatschappelijk vastgoed over te nemen, zeker gezien de dramatische daling van de waarde. Wees je er -zelfs bij een overname met een symbolische huurprijs- van bewust, dat exploitatiekosten snel de pan uit rijzen.

3)  Accepteer dat je er een onbetaalde full time baan bij hebt, met veel stress en bij tijden slechte nachtrust. Besef dat je links en rechts wordt doodgeknuffeld als levend bewijs voor het gelijk van bestuurders. Ga daar terughoudend mee om en probeer vooral niet verslaafd  te raken aan die opportunistische aandacht.

4) Ben je ervan bewust dat je een doordrammer en vechter bent, die lang niet altijd door  de eigen achterban gewaardeerd zal worden. Pas op om te ver voor de groep uit te lopen.

5) Realiseer je dat de best lopende burgerinitiatieven gebaat zijn met de nodige afstand van het lokale bestuur, dat pretendeert haar rol los te laten , maar dat gezien de bureaucratische regelgeving en de daaraan verbonden controle behoefte – nog- niet kan.

 

Wellicht een idee voor ‘Bouwstenen voor sociaal’: het overnemen van bovenstaande tips als tegenwicht voor een al te rooskleurige beeld met betrekking tot de ontwikkeling van de ‘wijkeconomie’.

 

 

Weergaven: 261

Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden