Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over gemeenten die zuchten onder de door het rijk opgelegde bezuinigingen alsmede de korte termijn waarop deze transities hun beslag moeten krijgen.

Bij zorgbehoevende burgers neemt de onrust en onzekerheid over de aanstaande veranderingen binnen het sociaal domein toe. Zij hebben het gevoel in de ‘parkeerstand’ te staan.

 

In Amersfoort was dat  4 maart jl. reden om een grote werkconferentie te houden, voor de bewonersgroepen die het meest getroffen dreigen te worden door de komende bezuinigingen.

Dak- en thuislozen, werklozen,  mantelzorgers, mensen met een psychische beperking , ouderen  in een sociaal isolement, bankslapers, nieuwkomers en gezinnen die in armoede leven, alsmede de talloze vrijwilligers die zich voor hen inzetten, werden via organisaties en media uitgenodigd.

Ook veldwerkers en of professionals die in directe relatie staan met de doelgroepen of vrijwilligers waren welkom, met uitsluiting van het management van instellingen, de politiek en het stadsbestuur, om het bottom up karakter van de  bijeenkomst te kunnen garanderen.

Uitgangspunt was het genereren van de kracht van lokale initiatieven, door burgers met elkaar in contact te brengen rond het thema: “Wat kunnen we zelf in onze directe omgeving doen om behoeften en noden aan te pakken”.  Deze opzet werd mede gekozen om niet te blijven hangen in louter probleeminventarisaties, die het gevoel versterken alleen maar slachtoffer te zijn.  De 110 beschikbare plaatsen waren in korte tijd volgeboekt.

In twee rondes, werden onder leiding van een tafelvoorzitter in tien groepen noden en behoeften geïnventariseerd en vervolgens met elkaar  ‘opgedacht’ welke bewonersaanpak daarbij passend is.

Het enthousiasme dat daarbij vrij kwam doorbrak  de neerdrukkende werking die er uitgaat van de knelpositie waarin veel mensen verkeren en waarmee  vrijwilligers dagelijks geconfronteerd worden.

Naast voorstellen voor concrete initiatieven werden als hoofdthema’s genoemd: verklein de afstand tussen burgerinitiatieven door deze  tastbaar te verbinden, te beginnen met het uitwisselen van informatie en kennis; schep ‘nieuwe ontmoetingsplekken’ zoals buurttuinen of buurthuiskamers,  voor actieve bewoners en mensen die in de knel zitten; ga thematisch werken aan vervolgbijeenkomsten om het enthousiasme en de energie van de conferentie te gebruiken voor een verdiepingsslag.

De conferentie zal dan ook gevolgd worden door drie nieuwe bijeenkomsten die worden georganiseerd rond de thema’s: arbeid, aandacht+ zorg en het verbinden en versterken van bewonersinitiatieven.

Op het eind van de avond worden  deelnemers gevraagd hun persoonlijke wens op een blad te schrijven, deze vervolgens gevouwen als een vliegtuigje door het auditorium laten zweven. Voorbeelden van de verzamelde hartenwensen zijn: “Ik wens warm buurtcontact. Buren, wees er voor elkaar”; “Meer individuele aandacht voor zorgbehoevenden”; “Meer naar elkaar luisteren. Praten met de armen in Amersfoort”; “Meer gesprek en discussie over oplossingsrichtingen” en “Wens: Schaf in het nieuwe denken het woord hulpvraag en hulpvrager af. Dit zijn woorden die niet over mensen gaan” en  “Basisinkomen voor iedereen + vrijwilligers “professioneler” Meer!  Mooi initiatief”

 

 

Het organiseren van de werkconferentie ‘Bewoners aan zet’ is een voorbeeld van de wijze waarop de burger het voortouw neemt om in de eigen omgeving te werken aan het verbinden en versterken van bewonersinitiatieven. Een informele organisatie het ‘BewonersWeb’ verbindt meer dan 30 lokale burgerinitiatieven en actieve bewoners rond groenprojecten, duurzaamheid, wijkeconomie, zorg en welzijn en wijkontwikkeling. Het BewonersWeb werkt zonder subsidie. Door samenwerking aan te gaan met de Hoge School Utrecht die de conferentie integreert binnen haar onderwijs kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de uistekende faciliteiten van de school. Meer dan tien werkruimtes en een grote collegezaal  staan ter beschikking.

De voor deelnemers gratis toegang en catering wordt gefinancierd door een locale bank en het buurtbudget van enkele wijken. De inleider en de tafelvoorzitters doen hun werk belangeloos. Een kerngroep van vier vrijwilligers draagt zorg voor het programma en de uitvoering. Met een begroting van iets meer dan 1000 euro wordt het geheel gefinancierd. 90% van alle deelnemers geeft aan betrokken te willen worden bij een follow up.

Op basis van de verzamelde gegevens van de eerste conferentie worden rond drie thema’s arbeid, aandacht en zorg, en het verbinden en versterken van bewonersnetwerken, een tweede conferentie georganiseerd, met als inzet het concretiseren van de eerder gemaakte plannen. Daarna laat het”BewonersWeb’ de regie los, om ruimte te geven aan de kracht en inzet van alle betrokkenen.

Voor contact met het BewonersWeb van Amersfoort: kerngroepweb@gmail.com

 

 

 

Weergaven: 303

Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden