Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

Alle blog-berichten (42)

Kom uit dat harkje

Mensen die in hun vrije tijd volop sportclubs aan de praat houden of avonturieren in hun vakanties zijn op hun werk vaak radertjes in een machine. Hoe maak je van een organisatie of gemeente een plek waar het dynamisch werken is - als vrijwilliger of als betaalde kracht?

Deze week plaatste ik een paar keer de volgende tweet: "Wie weet een gemeente met in de ambtelijke organisatie vrijwilligers naast betaalde ambtenaren? #vrijwilligerswerk #gemeente…

Doorgaan

Toegevoegd door John Beckers op 30 September 2012 op 10.00 — Geen reacties

De markt van welzijn en geluk

Sommige publicaties veroorzaken een trendbreuk ‘het multiculturele drama’ van Paul Scheffer wist in korte tijd een aardverschuiving te veroorzaken in het denken over achterstandswijken. Hans Achterhuis’ boek ‘de markt van welzijn in geluk’ heeft er veertig jaar over gedaan. Maar nu is het zover, In Rotterdam schuift het welzijnswerk achteraan bij de openbare aanbesteding van publieke diensten. Recent nog het troetelkindje van minister van Vogelaar-wijken ter verheffing van de gewone mens,…

Doorgaan

Toegevoegd door Frank Boerboom op 23 September 2012 op 21.20 — Geen reacties

Als het welzijnsmanagement haar werk niet doet....

Onrust in het kippenhok dat ‘welzijn nieuwe stijl’ heet

Welzijnsland is in beweging gekomen, nu politici en bestuurders steeds nadrukkelijker met scherp geslepen bijlen bij de wortels van de (welzijns)boom staan te zwaaien. Daar gaat iets onwerkelijks van uit. Neem nu die dure CDA meneer, die wordt uitgenodigd voor een gastles op een Hogeschool in het Social Work en direct begint om de dames en heren studenten met klem te adviseren een andere studie te kiezen, aangezien hun vak…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 10 September 2012 op 10.39 — Geen reacties

De crisis in welzijnsland verklaard voor de burger

De crisis in welzijnsland verklaard voor de burger

 

Bestuurders krijgen het steeds gemakkelijker. Er moet bezuinigd worden en er  is één arbeidssector die zich daar gedwee bij neer legt.                                                                                                                                              In Nederland vindt een massale afbraak plaats van…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 6 September 2012 op 8.30 — 1 commentaar

Jeugdzorg, het paard van Troje verschijnt voor de stadspoort

Het stond in de krant:  een multiprobleemgezin kost gemiddeld zo’n 100.000 euro per jaar aan zorgverstrekking. En door niet efficiënt te werken, verspillen we op jaarbasis zo’n  2,5 miljard euro, een kwart van het totale budget. Is het vreemd dat bij de burger jeugdzorg bijvoorbeeld gelijk staat aan incompetentie, bureaucratie en verspilling. Maar ook voor insiders binnen de zorgsector en de politiek is duidelijk dat met de overheveling van de Jeugdzorg  van provincie naar gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 29 Augustus 2012 op 10.45 — Geen reacties

Is er nog één opbouwwerker in de wijk?

Bij sommige welzijnsdiscussies  vraag ik me af, waar ze in hemelsnaam over gaan.                                    Neem nu de rol van het opbouwwerk, dat in de benadering van ‘Welzijn nieuwe stijl’  bij voorkeur wordt weggezet als ‘niet meer van deze tijd’. Snel wordt dan als reactie door het welzijnsmanagement een nieuwe naam bedacht. In mijn wijk, moet de opbouwwerker sinds kort als  ‘sociaal werker’ worden aangesproken. En die naam zal binnen een jaar ongetwijfeld verder zijn geüpdate…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 21 Juli 2012 op 8.30 — Geen reacties

VeldwerkerKracht

VeldwerkerKracht

Terwijl stedelijke wethouders  zich  gedwongen zien de basisverworvenheden van de ‘zorgzame samenleving’ in verhoogd tempo af te breken, is in de sector welzijn een nieuwe discussie ontstaan.

Vreemd genoeg gaat die niet om de kernvraag: hoe houden we onze basisvoorzieningen voor de minder zelfredzame buurt- en wijkbewoners overeind, nee het gaat om de professionalisering van het werk. Immers een staatssecretaris koesterde enige jaren geleden de…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 21 Juli 2012 op 6.42 — Geen reacties

Zijn welzijnswerkers masochisten?

Naarmate in het welzijnsdebat de kritiek op het welzijnswerk ‘oude stijl’ toeneemt en zelfs vermeende geëngageerde theoretici - die voor dikke poen de congressen en seminars voor de managementslagen van de sector zorg en welzijn toespreken- niet kunnen wachten tot de sector collectief harakiri pleegt, worden steeds meer veldwerkers onrustig. En terecht! 

 

In de waanzin van de Europese economische crisis verenigen zich in den lande de krachten die hun messen…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 11 Juli 2012 op 8.03 — Geen reacties

Participatie kun je leren

De overheid, instellingen, diensten nodigen vaak mensen uit om te participeren. Wat wordt daarmee bedoeld? Deel te nemen aan wat en waarom? Om een overleg te vormen dat als doekje voor het bloeden moet dienen, zodat men naar buiten toe kan roepen dat men met de cliënten, met de ouders, met de belangenorganisaties aan tafel zit?

Of is participatie opkomen voor je belangen, in overleg gaan met, zoeken naar de dialoog, die andere beslissingen teweeg kan brengen?

 

Met het…

Doorgaan

Toegevoegd door Jo Bothmer op 9 December 2011 op 9.56 — Geen reacties

Wel/Niet zijn

‘Je bent wat je doet,’ stelde sociaal ondernemer John Beckers op het 9de landelijke Welzijnsdebat, begin oktober in Utrecht. Hij vergeleek de welzijnsbusiness met Apple. Sociale professionals moeten wat Beckers betreft een merk neerzetten, een sterk merk, geformuleerd vanuit een missie. Daarin staan de vragen/behoeften van mensen centraal. Zo heeft hij dat zelf gedaan met WIJ in Breda, een organisatie waar ouderen terecht kunnen voor ondersteuning en vrijetijdsbesteding. 

In…

Doorgaan

Toegevoegd door Welzijn in de 21e eeuw op 2 November 2011 op 14.08 — Geen reacties

Thuiszorg heeft radicale stelwelwijziging nodig

Onderstaand artikel is geschreven nadat een debat over de thuiszorg in de gemeenteraad van Breda me met het onbevredigende gevoeg achterliet dat politici en bestuurders zich te weinig realiseren dat de noodzaak tot een kanteling in het zorgstelsel urgent is om de houdbaarheid van het stelsel in de toekomst te kunnen garanderen. Het artikel is een voorzichtige poging om bij te dragen aan die kanteling.

De toekomst van de thuiszorg, dat stond begin september op de… Doorgaan

Toegevoegd door Selçuk Akinci op 8 Oktober 2011 op 16.29 — Geen reacties

Visies op vrijwilligerswerk

Beste mensen,

Ik ben bij dit forum terechtgekomen toen ik op zoek was naar informatie om een artikel te schrijven over Welzijn Nieuwe Stijl, de Kanteling en vrijwillige inzet. Bestemd voor het themanummer Visies op vrijwlligerswerk van Expertisecentrum Elan. En nu is het themanummer klaar!

Lezen? Ga dan naar www.elanexpertise.nl  (als het item over enige tijd weer van de frontpage verwijderd is, vind je het onder…

Doorgaan

Toegevoegd door Henriette Neuijen op 27 Juni 2011 op 13.27 — Geen reacties

Hoe innovatief ben jij? Hier kun je het testen.

Dit is een simpele test en misschien zijn er nog veel betere maar als je nieuwsgierig bent naar jouw innovatievermogen ... Ik scoorde 28 punten. Jij?

Test jouw innovatievermogen hier.


Toegevoegd door Anneke Krakers op 23 Mei 2011 op 12.39 — 3 commentaren

Databank Praktijken is al ontwikkeld

Beste Marlies,

 

Wij willen het wiel inderdaad niet opnieuw uitvinden, vandaar dat er voor het sociale domein, waar welzijn onder valt, door MOVISIE, advies en kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling, al een databank is ontwikkeld om praktijken in het sociale domein te beschrijven. In feite zijn het twee nauw aan elkaar verbonden databanken: Eén voor praktijken gebaseerd op een methode die al zeker twee jaar wordt uitgevoerd door minimaal twee organisaties in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Bard Briels op 12 April 2011 op 11.54 — 1 commentaar

nieuw

 als nieuweling op deze site ga ik me eerst een beetje orienteren. Daarna horen jullie meer van mij, (hoop ik).

Toegevoegd door Jet Baars op 7 April 2011 op 15.06 — Geen reacties

Waarom innoveert het welzijnswerk dan weinig?

John Beckers en Stefan Cloudt hebben een mooi essay geschreven over innovatie en het welzijnswerk in de 21e eeuw. Ik ben het eens met hun conclusies en hun wens om te innoveren. Wat een onbeantwoorde vraag blijft is waarom het welzijnswerk (dat zoals ze aangeven best innoveert) uiteindelijk weinig echte innovaties voortbrengt. Het doet iets niet wat wel tot innovaties kan leiden. Het tweetal geeft tips, die zijn sterk en to the point, maar…

Doorgaan

Toegevoegd door hein albeda op 7 April 2011 op 10.00 — 4 commentaren

Data bank voor Projecten

Is het niet mogelijk om een landelijke databank te ontwikkelen met daarin projecten die in ons land zijn ontwikkeld? Scheelt een hoop tijd en energie wanneer we niet telkens met elkaar het wiel opnieuw uitvinden.

Toegevoegd door Marlies Overmars op 4 April 2011 op 8.10 — 6 commentaren

Symposium Anders Werkt!

Hierbij nodigen wij u uit voor het symposium Anders Werkt!

Het 'andere' symposium voor professionals uit het culturele maatschappelijke werkveld georganiseerd door studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Rotterdam.

Datum: vrijdag 8 april 2011 van 10.00 – 14.00 uur (inclusief netwerk lunch).

Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark laagbouw Atrium

Het culturele maatschappelijke werkveld verandert. Niet alleen door de…

Doorgaan

Toegevoegd door Henny Zeeuw op 1 April 2011 op 12.50 — Geen reacties

Over werkwijzes met goede 'branding'

In het essay van Stefan en John gaat het onder meer over succesvolle werkwijzes op welzijnsgebied die afzonderlijk in de markt gezet worden onder een eigen merknaam. In dat kader denk ik dat ook TOS (Thuis Op Straat) een mooi voorbeeld is. Deze aanpak, waarbij kinderen begeleid worden bij het spelen op pleinen, is in Rotterdam ontwikkeld en wordt volgens mij door vriend en vijand als een succes beschouwd (TOS overleeft menige bezuinigingsronde). 

Inmiddels is het ook in een aantal…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel de Visser op 1 April 2011 op 9.23 — 5 commentaren

Leuke projectideeen

Binnen onze organisatie zijn al veel goede projecten die met vrijwilligers worden uitgevoerd zoals:

sleutelfiguren, ouderenadviseurs, de formulierenbrigade, ABC project, Algemene Hulpdienst , de Buurtkamers, etc.

We denken nu na over de ontwikkeling van een activeringscentrum met werkprojecten voor o.a. mensen in een uitkeringssituatie en jongeren (zonder startkwalificatie), de inzet van een wijkregisseur waarbij we a.d.h.v. wijkscans een samenhangend dienstenaanbod op maat…

Doorgaan

Toegevoegd door Marlies Overmars op 31 Maart 2011 op 21.04 — 1 commentaar

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden