Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Blogteksten

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel…

Doorgaan

Door Kim Baesjou geplaatst op 27 Februari 2015 om 13.54

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 5 Januari 2015 om 9.18

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal…

Doorgaan

Door Jeroen Ouwerkerk geplaatst op 15 December 2014 om 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 12 Oktober 2014 om 18.57

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 17 Mei 2014 om 19.46

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 29 Maart 2014 om 8.12

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.30

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 23 Maart 2014 om 9.25

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de…

Doorgaan

Door Daan Vosskuhler geplaatst op 15 Februari 2014 om 9.41

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie…

Doorgaan

Door John Beckers geplaatst op 24 December 2013 om 8.30

Hoop woensdag veel betrokken en innovatieve professionals te spreken tijdens het 9e Welzijnsdebat in Utrecht. Stelling: Wie vertegenwoordigt de vrijwillger? De co-producent van Welzijn in de 21e eeuw. De toekomst van het sociaal werk in Nederland.

Weergaven: 461

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Goede vraag, Janpeter. Zouden vrijwilligers vertegenwoordigd willen zijn? Vertegenwoordigen mensen vandaag de dag niet liever zichzelf? Hoe zou een welzijnscongres eruit moeten zien, wil het vrijwilligers iets te bieden hebben? Voor wie is zo'n congres er eigenlijk?

Even voor de vuist weg: Het stemt natuurlijk tot nadenken dat zo'n welzijnsdebat evenals overigens Jos van der Lans' alternatieve welzijnscongres of vorige week het participatiedebat typisch worden bezocht door de professionals en bestuurders uit de branche en hun ambtelijke en politieke tegenvoeters. Terwijl eigen kracht nou net betekent dat we welzijn terug leggen bij de burgers, dus bij de instellingen en de overheid vandaan. Zou het zo zijn dat congressen minder nodig zijn naarmate we dit terugleggen meer doen? En leggen we wel echt wat terug? Zijn het niet veel meer die burgers zelf die steeds actiever zelf de regie nemen en hun eigen domein opeisen?

Zoals je ziet, wat mij betreft vragen te over. Wat vind jij hiervan?

John, je geeft de discussie de juiste richting. De (lokale) overheid en de professionals op het gebied van Wonen Welzijn en Zorg hebben moeite om de verantwoordelijkheid en regie bij uitvoering uit handen te geven. Het gevaar dreigt dat steeds meer burgers in groepen georganiseerd de regie nemen en hun domein opeisen. In plaats van bezuinigingen met de botte bijl op voorzieningen en vrijwillige ondersteuning moet de overheid juist ombuigen om te investeren in mensen en hun eigen kracht. De organisaties die werkzaam zijn in het veld van Wonen Welzijn Zorg moeten de verbinding met het veld nu maken voordat de noodzakelijke en duurzame samenhang en regie op hooflijnen verloren gaat. Dan gaat het recht van de sterksten weer gelden en krijgen de (groeps)belangen de overhand.
Leuk. Helemaal mee eens. Plus nog een paar dingen die anders kunnen maar die vertel ik morgen. Tussendoor kennismaken?
Gaan we zeker doen!

John Beckers zei:
Leuk. Helemaal mee eens. Plus nog een paar dingen die anders kunnen maar die vertel ik morgen. Tussendoor kennismaken?

Inderdaad John, Jouw vraag "Voor wie is zo'n congres er eigenlijk?"valt me op.

Zo'n congres tot wat en tot wie dient het?

Van dergelijke vraag werd ik me onlangs bewust, toen ik een vrijwillige bijdrage wou leveren voor het Congres op 6okt11 in de Efteling over Scheiding: Kind en Ouderschap.

Uit ervaring weet ik hoe sommige professionals ervaringsdeskundigen beschouwen als een bedreiging en dan denigrerend handelen. Hoe kom je erachter of zo'n evenementen verborgen agenda's hebben? Zijn meningen van ervaringsdeskundigen, die bestempeld worden als "buitenstaanders"/"leken"/ (wie bepaalt dit?) wel welkom?

 

Ik vraag me af:

Hoeveel vrijwilligers zijn er op zo'n evenement (debat) aanwezig ? Hoeveel willen en kunnen er aanwezig zijn ? Wat zijn de belemmeringen en met welke aspecten heeft dit te maken?

Is er ooit gedacht of in kaart gebracht wie belanghebbenden, belangstellenden, betrokkenen, ... zijn buiten de professionals en bestuurders uit de branche, de ambtenaren en de politiekers? 

Hoi Nika, allemaal terechte vragen. Niet alle professionals schermen hun wereld zo af, gelukkig. Dat de bezoekers van de congressen professionals zijn zal te maken hebben met (1) de exclusieve binding van die professionals met elkaar en (2) het gegeven dat de inhoud de meeste mensen die niet bij die professie horen niet zal aanspreken. Of je die er dan bij moet halen? Ik weet het niet. Is een vraag die de organisatie maar moet beantwoorden. Je zou denken dat het logisch is, als het een congres over welzijn is en niet-professionals veel van dat welzijn realiseren, om een aantrekkelijk aanbod voor die veel grotere groep te hebben. Maar het is altijd al zo dat het meeste welzijn van de mensen zelf komt en niet van professionals, en toch altijd al die congressen voor alleen professionals zijn. Waarom zou je je er druk over maken?

 

Ik hoop dat deze berichten meer steentjes bijdragen aan het onderzoek naar wat wezenlijk bevorderlijk is voor het algemeen menselijk welzijn. Ik wil in volgend berichten duiden wat ik helder zie aan knelpunten/ aannames/ overtuigingen/ paradigma’s ...  En ik reageer naar jou toe, John, omdat ik jouw inspanningen bewonder voor wat betreft jouw wens tot innovatie in Welzijnswerk. De kracht die ervan uitstraalt is hoopgevend.  

John, als afsluiting van jouw reactie op de mijne stel je me de vraag "Waarom zou je je er druk over maken?" Deze vraag komt, waarschijnlijk, voort uit goede bedoelingen. Dan, dank hierbij. Bij mij blijft die vraag hangen. Ze komt over als ... (het juiste woord ontglipt me even) en ook als troostend. Je laat me in ieder geval weten dat ik bij jou overkom alsof ik me druk maak over dingen waarvan jij vindt dat ik me niet druk hoef te maken. Klopt dit? Ik kan je vertellen, dat ik me niet druk maak.

Meer in volgend bericht.

 

Hoi Nika, 'je je druk maken' bedoelde ik algemeen, als 'men zich druk maken'. Laat die professionals hun gang gaan, net zoals we juristen, programmeurs, tandtechnici hun vakcongressen gunnen. Zij ervaren er baat bij, ik hoef er niks mee. Zoiets als op de tv een andere zender kiezen als de ene me niet meer boeit. John

 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden